• લિંક્ડિન
  • ફેસબુક
  • ઇન્ટાગ્રામ
  • યુટ્યુબ
b2

અમારો સંપર્ક કરો

વિદેશી બજાર વેચાણ વિભાગ

સુશ્રી લીના ડેંગ

પ્રદેશ:યુરોપ
ઈમેલ: fty@shfutai.com
ટેલિફોન: +86 21 6488 1137
મોબાઈલ: +86 15317636151

Ms.Maggie Tang

પ્રદેશ:અમેરિકા
ઈમેલ: support@shfutai.com
ટેલિફોન:+86 21 6488 1139
મોબાઈલ: +86 17721461308

શ્રી બોબ વાંગ

પ્રદેશ:દક્ષિણ એશિયા
ઈમેલ: marketing@shfutai.com
ટેલિફોન:+86 21 6488 1139
મોબાઈલ: +86 15317705016

શ્રી જેફ યાઓ

પ્રદેશ:દક્ષિણપૂર્વ એશિયા
ઈમેલ: sales@shfutai.com
ટેલિફોન:+86 (0)21 6488 1139
મોબાઈલ: +86 18149789812

શ્રી થોમસ લિયુ

પ્રદેશ:મધ્ય પૂર્વ
ઈમેલ: futai@shfutai.com
ટેલિફોન:+86 21 5426 3195
મોબાઈલ: +86 18930936393

સ્થાનિક બજાર વેચાણ વિભાગ

શ્રી હૌ

પ્રદેશ:ચીન
ઈમેલ: futai4098@163.com
ટેલિફોન: +86 21 6488 1053
મોબાઈલ: +86 17721464098

શ્રી તાંગ

પ્રદેશ:ચીન
ઈમેલ: futai6488@163.com
ટેલિફોન:+86 21 6488 1053
મોબાઈલ: +86 13301965879

લોજિસ્ટિક્સ વિભાગ

શ્રી લુઓ

ઈમેલ: info@shfutai.com
ટેલિફોન: +86 21 6488 1086
મોબાઈલ: +86 17721463268

નાણાકીય વિભાગ

શ્રી હુઆ

ઈમેલ: jane@shfutai.com
ટેલિફોન: +86 21 6488 1028
મોબાઈલ: +86 17317832002

તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો